Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CƠ CHẾ MỘT CỬA NÔNG THÔN

Thị xã Ninh Hòa với những giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Thị xã Ninh Hòa với những giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND thị xã luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo,chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến các phòng, ban cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường một cách đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản, trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với nội dung trọng điểm, đồng thời hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát thủ tục hành chính trọng tâm nhằm cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc tra cứu thông tin và quản lý điều hành của UBND thị xã;

         Tất cả các quy trình, thủ tục hành chính như: thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời gian giải quyết, phí, lệ phí…đã được cấp có thẩm quyền ban hành và công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã trên 12 lĩnh vực, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan tham mưu công tác về kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện công bố, cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và công khai tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử thị xã, chỉ đạo UBND các xã, phường cập nhật công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên 9 lĩnh vực tại bộ phận một cửa và thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh  thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường  để công dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, các xã, phường được thực hiện niêm yết, công khai dưới dạng treo bảng gắn trên tường phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện niêm yết. Vị trí đặt bảng thích hợp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu trao đổi, ghi chép, tra cứu; Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực được ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng thủ tục hành chính. Ngoài công khai bằng hình thức niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, máy tra cứu thủ tục hành chính, tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đăng tải trên cổng thông tin điện tử, UBND thị xã còn thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thủ trưởng cơ quan để tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị với các hình thức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử thị xã. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, số lượng

 

 

hồ sơ quá hạn giảm đáng kể so với những năm trước đây, các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình, đầy đủ; kịp thời thông báo những thông tin có liên quan, hạn chế được nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc. Trong quá trình giải quyết TTHC, cán bộ phụ trách công việc có mở sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy biên nhận, đối với việc chuyển hồ sơ, giải quyết chậm trễ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ đều được lập phiếu hoặc có thông báo cho cá nhân, tổ chức biết…

Có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức và  công dân; Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn động, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. Với những nổ lực thực hiện, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.443 hồ sơ trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và giao thông; Lao động - TBXH; Kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – Thể thao, Nội vụ; Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Trong đó đã giải quyết sớm hạn:  2.421hồ sơ, chiếm tỉ lệ 83%; giải quyết đúng hạn 130 hồ sơ,tỉ lệ 4%, chỉ có 13% hồ sơ là giải quyết trễ hạn; Bên cạnh đó, UBND thị xã và UBND các xã, phường cũng đã tiếp nhận và giải quyết 1.720 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính hành chính nhà nước, UBND thị xã tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của UBND thị xã phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh hiện đại hóa nền hành chính, thị xã cũng đã quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác hành chính; đã tổ chức các lớp tập huấn về Cải cách hành chính, Cải cách TTHC, xây dựng quy trình liên thông, chuyển giao biểu mẫu trực tuyến, nghiệp vụ giải quyết TTHC trực tuyến lĩnh vực đất đai, tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3, phần mềm quản lý văn bản và điều hành E.office, quản trị website, nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ và tập huấn ISO cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức.

          Phát huy kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính để cài đặt các phần mềm phù hợp, từng bước nhân rộng mô hình một cửa liên thông từ thị xã xuống các xã phường; tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính./. ( Nguồn Cổng TTĐT thị xã Ninh Hòa )

Họ tên*
Email*
Bình luận*
MtHPeo
10/19/2020 2:41:33 AM

OLNd8R http://pills2sale.com/ levitra nizagara

LWhBaM
12/4/2020 9:57:02 AM

WbBp6A https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

qI8GNa
12/13/2020 3:35:18 AM

koaSOk http://xnxx.in.net/ xnxx videos

B3t7tI
12/13/2020 10:56:46 AM

eDiDX1 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

ZPaDDv
12/15/2020 11:57:28 AM

K4uWRS https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

FFfH9
1/9/2021 3:45:24 PM

EkkkRv https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

5V3GjU
1/9/2021 8:00:06 PM

cdjP3H http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

bH1ZF
1/17/2021 5:01:11 PM

JN0w91 http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

GmlT8L
4/19/2022 9:31:17 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 3:14:42 PM

^ Về đầu trang