Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CCHC

Khắc phục tồn tại hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã Ninh Hòa

Khắc phục tồn tại hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã Ninh Hòa

Đề nâng cao hiệu quả quản trị hành chính, tiến tới cải thiện được vị trí, xếp hạng cải cách hành chính của thị xã Ninh Hòa trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã ban hành Văn bản số 3420/UBND-NV ngày 27/8/2021 về cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phải quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như: (1) Thực hiện nghiêm việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. (2) Đẩy mạnh thực hiện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, UBND thị xã còn phân công cho các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND thị xã thực hiện triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số Cải cách hành chính và rà soát, tham mưu các giải pháp đảm bảo đạt từ 85% trở lên so với điểm chuẩn của tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính do cơ quan mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về kết quả đó.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/1/2022 9:59:13 PM

^ Về đầu trang