Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
PHÁP LUẬT

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 10221/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Với mục đích tổ chức chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy việc tìm hiểu, học tập pháp luật trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc hưởng ứng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2020. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.
 
Hình minh họa
 
Theo Kế hoạch, tháng cao điểm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020, trong tháng cao điểm, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 có nội dung cụ thể như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viện Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”,…
Các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật bao gồm truyền thông về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua phương tiện trực quan như tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ qaun, đơn vị, trường học, các tuyến đường trung tâm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách, quy định của pháp luật mới, nhất là nội dung các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua trong năm 2020; các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2019, 2020,…
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiên thực tế, chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực./. ( Nguồn Ngô Thị Thanh Thơ )
Họ tên*
Email*
Bình luận*
bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/13/2021 1:42:37 PM

^ Về đầu trang