Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

Chính sách mới về BHXH, lao động, tiền lương

Chính sách mới về BHXH, lao động, tiền lương
Hướng dẫn tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội; quy định mới về thời gian trả lương và tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm cho người lao động, chính sách dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng mức trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; tăng bồi dưỡng biểu diễn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là những chính sách mới về BHXH, lao động, tiền lương mới có hiệu lực
Hướng dẫn tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội
 
Ngày 08/7/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH  hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. 
 
Cụ thể , từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016, người lao động làm việc cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01/5/2013 thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
 
Từ ngày 01/01/2016, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quy định.
 
Quy định mới về thời gian trả lương và tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm cho người lao động
 
Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, theo đó, kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng được quy định như sau: người lao động được hưởng lương tháng được trả tháng 1 lần hoặc 1/2 tháng 1 lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.
 
Tiền lương làm thêm giờ: 
 
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 50% hoặc 200% hoặc 300%  x Số giờ làm thêm hoặc số sản phẩm làm thêm.
 
Trong đó, mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:
 
Mức ít nhất 150%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
 
Mức ít nhất 200%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
 
Mức ít nhất 300%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
 
Tiền lương làm việc ban đêm:
 
Tiền lương làm việc vào ban đêm= { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x Mức ít nhất 30% } x Số giờ làm việc vào ban đêm hoặc số sản phẩm làm vào ban đêm.
 
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
 
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  x Mức ít nhất 30% + 20%  x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } x Số giờ làm thêm vào ban đêm hoặc số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.
 
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2015 và các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/3/2015.
 
 
Chính sách ưu đãi dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 
Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như:
 
- Được ưu đãi về tín dụng để đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật về thuế…
 
- Tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong nước và nước ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước.
 
- Hỗ trợ đầu tư bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú khi ra trường vào học nghề.
 
- Hỗ trợ phát triển đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật còn được hỗ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; được giao đất, cho thuê đất ở nơi thuận lợi cho việc học của người khuyết tật.
 
Các ưu đãi theo luật này sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2015.
 
Tăng mức trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ
 
Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC, có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 quy định từ ngày 01/01/2015,  tăng 8% mức hưởng trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
 
Cụ thể mức điều chỉnh sau khi tăng như sau:
- Từ đủ 15 đến dưới 16 năm công tác: 1.385.000 đồng/tháng
- Từ đủ 16 đến dưới 17 năm công tác: 1.455.000 đồng/tháng
- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm công tác: 1.524.000 đồng/tháng
- Từ đủ 18 đến dưới 19 năm công tác: 1.593.000 đồng/tháng
- Từ đủ 19 đến dưới 20 năm công tác: 1.662.000 đồng/tháng.
 
Các đối tượng trên được quy định cụ thể tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 38/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg.
 
Xem chi tiết Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC
 
Quy trình thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 
Theo Nghị định 48/2015/NĐ-CP thì quy trình cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
 
- Việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy trình sau đây:
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 
- Việc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở chính của những cơ sở này thực hiện theo quy trình sau đây:
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 
- Việc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cùng một tỉnh, thành phố thực hiện theo quy trình sau đây:
+ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;
+ Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
 
 
Tăng bồi dưỡng biểu diễn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
 
Đó là nội dung nổi bật tại Quyết định 14/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/7/2015. Cụ thể, sẽ tăng mức bồi dưỡng biểu diễn với những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như sau:
 
- 200.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính, nhạc công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, người chỉ đạo nghệ thuật vở diễn sân khấu (tăng 150.000 đồng so với trước).
 
- 160.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính thứ, nhạc công chính thứ, kỹ thuật viên chính âm thanh, ánh sáng (tăng 110.000 đồng so với trước).
 
- 120.000 đồng/buổi diễn với diễn viên phụ, nhạc công, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc (tăng 100.000 đồng so với trước).
 
- 80.000 đồng/buổi diễn với nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang, đạo cụ, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng.
 
Trường hợp người tham gia biểu diễn nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm thì chỉ hưởng mức bồi dưỡng cao nhất.
Họ tên*
Email*
Bình luận*
2VsI69
10/18/2020 10:43:40 PM

xY9Pf8 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

kzNjWN
12/4/2020 5:57:00 AM

fa6a1z https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

CyFeH
12/13/2020 7:10:52 AM

wTLtKZ http://xnxx.in.net/ xnxx videos

x63O5i
12/13/2020 11:03:42 AM

vOSO9z https://writemyessayforme.web.fc2.com/

QlBMu
12/15/2020 12:04:15 PM

EYZyr6 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

p5KUkI
1/9/2021 5:31:31 PM

n2LR5c https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

oVQqL4
1/9/2021 9:48:06 PM

38aE1G http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/4/2022 12:10:00 AM

^ Về đầu trang