Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Ninh Phú năm 2022

Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Ninh Phú năm 2022

Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Ninh Phú năm 2022
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ chuyển đổi số xã Ninh Phú

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ chuyển đổi số xã Ninh Phú

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ chuyển đổi số xã Ninh Phú
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính
Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tỉnh Khánh Hòa chú trọng áp dụng mô hình, sáng kiến của công chức, viên chức trẻ về cải cách hành chính

Tỉnh Khánh Hòa chú trọng áp dụng mô hình, sáng kiến của công chức, viên chức trẻ về cải cách hành chính
Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính lần thứ 5: Tích cực chuẩn bị vòng chung khảo

Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính lần thứ 5: Tích cực chuẩn bị vòng chung khảo

Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính lần thứ 5: Tích cực chuẩn bị vòng chung khảo

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số xã năm 2021

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số xã năm 2021
Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ
Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí

Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III/2021

Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III/2021

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2021

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2021
bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 5:09:42 PM

^ Về đầu trang